Przedszkole

Przedszkole Specjalistyczne Niepubliczne Przedszkole Edukacyjno – Rehabilitacyjne jest placówką niepubliczną działającą od 2004 roku. Prowadzimy pracę wychowawczą, dydaktyczną, opiekuńczą w zakresie wspierania rozwoju dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, wymagającymi szybkiej, skutecznej i intensywnej interwencji, umożliwiającej wykorzystanie szansy na osiągnięcie poprawy jeszcze przed osiągnięciem obowiązku szkolnego.

Przedszkole Dysponujemy również pełnymi możliwościami kompleksowej terapii prowadzonej przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która systematycznie uzupełnia i podnosi swoje kwalifikacje oraz stopnie awansu zawodowego.

Przedszkole W ramach pobytu dzieci w placówce oferujemy także zajęcia rewalidacyjne z psychologiem, pedagogiem, logopedą oraz rehabilitantem, zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, zajęcia logorytmiczne, religię, współpracujemy z Biblioteką Miejską oraz zaprzyjaźnionymi przedszkolami. W ramach zajęć organizujemy wyjścia do Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku, uczestniczymy w koncertach, przedstawieniach teatralnych organizowanych na terenie naszej placówki.

Przedszkole Posiadamy stanowiska komputerowe oraz bogaty zasób programów dydaktycznych, pomocy edukacyjnych, dostęp do literatury fachowej i dziecięcej.

Przedszkole Działamy w ścisłej współpracy z Samodzielnym Ośrodkiem Rehabilitacyjno – Oświatowym dla Dzieci Niepełnosprawnych i korzystamy z jego bazy terapeutyczno – rehabilitacyjnej. Przedszkole jest placówka nieodpłatną. Rodzice ponoszą jedynie koszty związane z wyżywieniem.

Placówka jest czynna w godzinach od 7.30 do 16.30.
Liczba dzieci w grupie do 8.

Dokumenty do pobrania:Formularze:

SORO Centrum Rozwoju Dziecka w Katowicach
Nasza oferta:

Rehabilitacja, rehabilitacja dziecięca, poradnia rehabilitacyjna, gimnastyka korekcyjna, konsultacje pediatryczne, logopedia dla dzieci, masaż rehabilitacyjny, neurologia, neurologia dla dzieci, okulistyka dla dzieci, pediatria, pediatria niemowląt, poradnia logopedyczna dla dzieci, poradnia neurologiczna dla dzieci, poradnia rehabilitacyjna, fizykoterapia, poradnia rehabilitacyjna, porady terapeutyczne, psychiatria dla dzieci, psychologia dla dzieci, rehabilitacja kręgosłupa, rehabilitacja noworodka, rehabilitacja ruchowa